Bún - Phở - Miến

Bún song thằn Bình Định

🌴Bún song thằn làng An Thái (Thôn An Thái, Xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn, Tỉnh Bình Định) từ lâu đã quen thuộc trong câu ca:

❝ Nón ngựa Gò Găng

Bún Song Thằn An Thái 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻