Bánh Tráng Bình Định

Bánh tráng truyền thống Bình Định

❝ Bánh tráng Bình Định được tráng thủ công bằng tay với thành phần gạo và mè trắng.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻