CHẢ LÁ BÌNH ĐỊNH ➤ Túi 10 chiếc

50.000 ₫ / (Túi 10 chiếc) Còn hàng
Chả lá Bình Định 01

 

Chả lá Bình Định 02

 

Chả lá Bình Định 03

 

Chả lá Bình Định 04

 

Chả lá Bình Định 05

 

Chả lá Bình Định 06

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

TƯ VẤN & BÁN HÀNG

0911.905.906 - 0921.905.906